IZRADA PLANA TEHNOLOŠKIH OPERACIJA /OPERACIONI LIST/

Operacioni list je jedan od osnovnih dokumenata tehnološke pripreme.

Izrađuje se u tehnološkoj pripremi i to za svaki odjevni predmet ,a posebno za tehnološki proces krojenja,posebno za tehnološki proces šivanja i posebno za tehnološki proces dorade.

To je spisak svih operacija izrade odjevnog pordmeta po hronološkom redosljedu izvođenja operacija.

Svaki operacioni list sadrži sledeće podatke:

·       Skicu modela odjevnog predmeta

·       Oznaku modela

·       Opis modela

·       Tehnološki redosljed operacije

·       Naziv tehnološke operacije

·       Srestvo rada na kojim se izvodi operacija

·       Kategoriju rada

·       Vrijeme za svaku operciju posebno

Nakon izrade operacionog lista ,treba izvršiti rekapitulaciju vremena izrade.

Operacioni list se koristi pri izradi tehnološkog lista.

Oznaka operacije

Naziv operacije

Srestvo rada

Vrijeme izrade

Vrijednosni faktor v.i.

Cijena operacijonog rada

Napome

na

   1

    2

  3

   4

     5

     6

   7