Obavijesti na razini sjedišta

(U ovom forumu još nema rasprava)


Dostupni e-kolegiji

Bosanski jezik 1

Sljedeći sadržaj trebate zapisati u svesku.

Autoelektričari

Električar

Tehničar računarstva

Tehničar računarstva

Mašinski tehničar


Napisat u dnevnik i nacrtat sliku

Prehrambeni tehničar

Prehrambeni tehničar

Voćar-vinogradar-vinar

Voćar-vinogradar-vinar

Voćar-vinogradar-vinar

 

Likovni projekt šake,ruke

Kad se želi nacrtati uvećana ruka,odnosno šaka, a da se ipak zadrži proporcija prema tijelu,povećava se mreža od 0,5 cm na 1 cm.

Crtež ruke za modni lik je stilizovan, što znači da slijedi osnovne linije kostiju i zglobova ruke,odnosno šake.

Muška ruka se crta šira i jača, a ženska uža i slabija,ali duljih prstiju,koji slijede manekenske pokrete.Bosanski jezik

Engleski jezik 2

Informatika 2. razred

Ekonomika pereduzeća 2

Knjigovodstvo 2

Tehničar elektroenergetike

Tehničar računarstva

IZRADA VILJUSKASTOG KLJUCA

Potreban matrrijal je flahajz od 3 mm.

Potreban alat 

Igla za ocrtavanje,rucna testera,

Turpija i jedan vilasti kljuc koji sluzi kao uzorak.

Obrazlozenje

Ucenici ll2 grupa bravari svi trebaju kod kuce napraviti po jedan vilasti kljuc ,dimenzija po zelji.Kluc prvo precrtati na materijal ,zatim rucnom testerom isjeci visak materijala i na kraju pristupiti turpijanju.Svaki ucenik duzan je poslati svaju operaciju pojedinacno

1 ocrtavanje

2 sjecenje

3 turpijanje

Vrijeme izrade kljuca je po planu

28 casova znaci dvije sedmice

Mašinski tehničar

Mašinski tehničar

IZRADA CAURE,SEMINARSKI RAD,MASINSKA OBRADA


Poljoprivredni tehničar

Poljoprivredni tehničar

Poljoprivredni tehničar

Prehrambeni tehničar

Prehrambeni tehničar

Prehrambeni tehničar

Prerađivač mlijeka

Prerađivač mlijeka

Prerađivač mlijeka

Voćar-vinogradar-vinar

Voćar-vinogradar-vinar

Voćar-vinogradar-vinar

Voćar-vinogradar-vinar

IZRADA PLANA TEHNOLOŠKIH OPERACIJA /OPERACIONI LIST/

Operacioni list je jedan od osnovnih dokumenata tehnološke pripreme.

Izrađuje se u tehnološkoj pripremi i to za svaki odjevni predmet ,a posebno za tehnološki proces krojenja,posebno za tehnološki proces šivanja i posebno za tehnološki proces dorade.

To je spisak svih operacija izrade odjevnog pordmeta po hronološkom redosljedu izvođenja operacija.

Svaki operacioni list sadrži sledeće podatke:

·       Skicu modela odjevnog predmeta

·       Oznaku modela

·       Opis modela

·       Tehnološki redosljed operacije

·       Naziv tehnološke operacije

·       Srestvo rada na kojim se izvodi operacija

·       Kategoriju rada

·       Vrijeme za svaku operciju posebno

Nakon izrade operacionog lista ,treba izvršiti rekapitulaciju vremena izrade.

Operacioni list se koristi pri izradi tehnološkog lista.

Oznaka operacije

Naziv operacije

Srestvo rada

Vrijeme izrade

Vrijednosni faktor v.i.

Cijena operacijonog rada

Napome

na

   1

    2

  3

   4

     5

     6

   7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Izborni predmet

Mašinski tehničar

Mašinski tehničar

Mašinski tehničar

Završiti završne radove i okačiti na platformu.15

Prehrambeni tehničar

Prehrambeni tehničar

Prehrambeni tehničar

Prehrambeni tehničar

Prehrambeni tehničar

Voćar-vinogradar-vinar

Voćar-vinogradar-vinar

Voćar-vinogradar-vinar