Likovni projekt šake,ruke

Kad se želi nacrtati uvećana ruka,odnosno šaka, a da se ipak zadrži proporcija prema tijelu,povećava se mreža od 0,5 cm na 1 cm.

Crtež ruke za modni lik je stilizovan, što znači da slijedi osnovne linije kostiju i zglobova ruke,odnosno šake.

Muška ruka se crta šira i jača, a ženska uža i slabija,ali duljih prstiju,koji slijede manekenske pokrete.